alexa Taxisanbayre

Ga Đồng Hới là một ga chính trên tuyến đường sắt Bắc-Nam ở km thứ 522. Ga tọa lạc tại Tiểu khu 4, phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Ga Đồng Hới cách ga Hà Nội 522 km về phía nam, cách ga Vinh 192 km về phía nam và cách ga Đông Hà 100 km về phía bắc, cách ga Huế 166 km về phía bắc.

Nhà Ga Đồng Hới


Địa chỉ: Tiểu khu 4, Phường Nam Lý, Thị xã Đồng Hới
Tỉnh/ Thành phố: Quảng Bình
Điện thọai: (84-232) 3820558
Fax: (84-232) 3837429

Hình ảnh về nhà Ga

Bản đồ vị trí nhà Ga Đồng Hới

Taxisanbayre: (Tổng hợp)

Đánh giá
User Rating 5 (2 votes)
Sending

Pin It on Pinterest