Đi xem lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 tốn bao nhiêu?

Đi xem lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 tốn bao nhiêu?

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế năm nay diễn ra trong tháng 6 và 7, trùng thời điểm học sinh, sinh viên nghỉ hè. Vậy, đến Đà Nẵng xem hoa lửa rực sáng trời đêm vào dịp này tốn bao nhiêu? Lễ hội Pháo hoa Quốc tế năm nay ở Đà Nẵng sẽ diễn ra trong hơn một tháng, từ 1/6 đến hết...

Pin It on Pinterest