Hướng dẫn làm thủ tục vé Jetstar tại kiosk

Hướng dẫn làm thủ tục vé Jetstar tại kiosk

Jetstar luôn khuyến cáo khách hàng đến sân bay sớm để làm thủ tục hoặc có thể chủ động làm thủ tục trực tuyến qua web check in tại https://checkin.jetstar.com/?culture=vi-VN Tuy nhiên, nếu các bạn “nhỡ quên” hay máy tính/ điện thoại “chưa kịp” kết nối internet thì...

Pin It on Pinterest